str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170
Reducerea riscului de incendiu prin AFDD O analiză a modificărilor aduse Normativului i72011

Reducerea riscului de incendiu prin AFDD: O analiză a modificărilor aduse Normativului i7/2011

Într-o lume în care dependența de electricitate crește exponențial, siguranța instalațiilor electrice devine imperativă. O sursă majoră de îngrijorare în acest sens o reprezintă riscul incendiilor cauzate de defectul de arc electric care nu poate fi detectat de protecțiile „clasice” magneto-termice sau DDR. Aici intervine Ordinul 959/2023, aducând modificări importante la Normativul i7, cu accent pe utilizarea dispozitivelor de detectare a defectelor de arc electric (AFDD) pentru a minimaliza aceste riscuri. Acest articol va analiza aceste modificări și impactul lor asupra proiectării, realizării și gestionării instalațiilor electrice din România.

Cadrul Reglementărilor

Pentru a înțelege modificările aduse de Ordinul 959/2023, trebuie să înțelegem mai întâi contextul în care acestea au apărut. Normativul i7, intitulat „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor”, a fost publicat în anul 2011. Deși de atunci normele de referință au trecut prin multiple revizuiri, Normativul i7 nu a fost actualizat corespunzător pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice și pentru a îmbunătăți siguranța instalațiilor electrice. Ordinul 959/2023 a intervenit în 2023, aducând la zi acest Normativ, cu un accent particular pe utilizarea dispozitivelor AFDD pentru a minimiza riscul de incendiu.

Ce înseamnă defect de arc electric și dispozitiv AFDD?

Defectul de arc electric este un fenomen periculos care poate surveni în instalațiile electrice constând în descărcare luminoasă de electricitate printr-un mediu izolant, adesea însoţită de o volatilizare parţială a electrozilor. Există diferite tipuri de defecte de arc: defect de arc – arc electric în serie sau în paralel, neintenţionat şi periculos între conductoare; defect de arc în paralel – defect de arc unde curentul circulă între conductoarele active în paralel cu sarcina circuitului; defect de arc la pământ – defect de arc unde curentul circulă prin conductorul activ la pământ; defect de arc în serie – defect de arc unde curentul circulă prin sarcina sau sarcinile circuitului final protejat printr-un dispozitiv de detectare a defectului de arc electric;

Defectul de arc pot genera căldură intensă, având potențialul de a aprinde materialele inflamabile din apropiere și, în final, de a provoca un incendiu. Pentru a preveni astfel de situații, au fost concepute dispozitivele de detectare a defectelor de arc electric (AFDD). Rolul acestor dispozitive este de a reduce probabilitatea izbucnirii unui incendiu în circuitele finale ale unei instalații electrice fixe, ca urmare a efectelor curenților de defect de arc electric care pot genera un risc de incendiu în anumite condiții, dacă arcul electric persistă.

Cerințele pentru dispozitivele AFDD

Un dispozitiv AFDD trebuie proiectat de către producător, în conformitate cu recomandările din SR EN 62606, astfel încât să fie: a) un dispozitiv unic echipat cu un sistem care permite deschiderea circuitului protejat în condiții specificate; b) un dispozitiv unic care integrează un dispozitiv de protecție; c) o unitate separată, asamblată la locul de montaj cu un dispozitiv de protecție declarat. Dispozitivul de protecție integrat la punctul b) poate fi un întreruptor automat pentru protecție la supracurenți, conform recomandărilor din SR EN 60898-1, sau un întreruptor automat pentru protecție la curenții diferențiali reziduali DDR, conform recomandărilor din SR EN 61008-1, SR EN 61009-1, SR EN 62423.

Dispozitivul AFDD trebuie să asigure detectarea pentru:

 • defect de arc la pământ
 • defect de arc în paralel;
 • defect de arc în serie.

Caracteristicile tehnice principale ale unui AFDD sunt:

 • curent nominal In (gama valori preferențiale: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A);
 • tensiune nominală Un = 230 V c.a. (220 – 240 V);
 • frecvență nominală 50 Hz.

Acestea sunt completate de SR EN 62606 cu: grad de protecție, capacitate nominală de închidere și de rupere, capacitate nominală de închidere și de rupere pe un pol, curent de scurtcircuit condiționat nominal, curent de scurtcircuit condiționat nominal pe un pol, metoda de conectare etc.

Când este recomandat și când este obligatoriu dispozitivul AFDD

Ordinul 959/2023 stipulează că, pentru a reduce riscul de incendiu, se vor utiliza dispozitivele AFDD în circuitele finale de curent alternativ, conform recomandărilor din SR EN 62606 și SR EN 60364 4-42/A1. Folosirea AFDD devine obligatorie în România, ca măsură specială de protecție împotriva efectelor produse de defectele de arc electric, pentru toate circuitele de curent alternativ cu un curent nominal care nu depășește 32 A, în următoarele situații:

 • spații amenajate pentru dormit din clădiri rezidențiale, unități de cazare (structuri de primire turistică, cămine, centre de îngrijire și asistență socială), creșe, grădinițe, învățământ primar;
 • spații din clădiri de sănătate cu persoane care nu se pot evacua singure;
 • spații care pun în pericol bunuri materiale de neînlocuit din muzee, monumente istorice categoria A și B, biblioteci, arhive;
 • construcții cu structura din lemn cu nivel de stabilitate III-V;
 • spații cu risc de incendiu din cauza naturii materialelor depozitate, clasificate BE2 (inclusiv baterii de acumulare), din unități de cazare, creșe, grădinițe, învățământ primar, muzee, monumente istorice categoria A și B, biblioteci, arhive;
 • adăposturi pentru animale din cadrul construcțiilor agrozootehnice.

Intrarea în vigoare a modificărilor și excepții

Ordinul 959/2023 a intrat în vigoare începând cu data de 12 iulie 2023.

Ordinul nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții: a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a Ordinului 959/2023; b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a Ordinului 959/2023, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare; c) ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate la lit. b); d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a Ordinului 959/2023, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare; e) pentru care a fost aprobată finanțarea.

Concluzie

Ordinul 959/2023 marchează un pas semnificativ în alinierea României cu standardele de siguranță ale instalațiilor electrice din Uniunea Europeană. Prin impunerea folosirii dispozitivelor AFDD în situațiile menționate, acesta aduce schimbări importante la Normativul i7, cu potențialul de a reduce în mod semnificativ riscul de incendiu cauzat de defectul de arc electric. Deși implementarea acestor modificări poate implica un efort financiar considerabil pentru beneficiari, fie ei persoane fizice sau juridice, beneficiile potențiale în ceea ce privește prevenirea incendiilor și protejarea vieții și proprietății sunt indiscutabile.


Acest articol este un rezumat al principalelor modificări aduse de Ordinul 959/2023 la Normativul i7. Pentru informații detaliate și sfaturi juridice, vă recomandăm să consultați un avocat sau un expert în domeniu.

BACK