str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

CE FACEM

OFERIM O GAMĂ LARGĂ DE SERVICII JURIDICE. SUNTEM RECUNOSCUŢI PENTRU EXPERIENŢA NOASTRĂ ÎN LITIGII ŞI ARBITRAJ.

Domeniile nostre principale de activitate sunt următoarele: Litigii și Arbitraj, Drept Comercial, M&A, Restructurare și Insolvență. Avem, de asemenea, avocați recunoscuți ȋn Drept fiscal, Drept Bancar, Drept Imobiliar și Construcții, Dreptul Muncii, Proprietate intelectuală, Concurență & Antitrust.

Printre clienții noștri se află importante corporații multinaționale și antreprenori din diverse domenii, bănci și alte instituții financiare, companii de stat, instituții ale statului român și persoane fizice.

Avocații noștri litiganți au o excelentă reputație ȋn ceea ce privește gestionarea litigiilor comerciale și civile. Echipa noastră reprezintă clienți ȋn fața instanțelor judecătorești și arbitrale, la nivel național si internațional.

Avem experiență ȋn procedurile alternative de soluționare a litigiilor și ȋn abitraje derulate ȋn baza regulilor ICC, UNCITRAL, VIAC, ICSID sau a regulilor de procedură naționale. Principalele domenii ȋn care oferim asistență și reprezentare ȋn arbitraj sunt legate de: (i) industria construcțiilor; (ii) aspecte comerciale generale; (iii) tranzacții comerciale; (iv) investiții străine; (iv) măsuri provizorii și conservatorii.

Departamentul nostru de Litigii și Arbitraj gestionează dispute provenind din toate sectoarele de activitate: construcții, bănci, asigurări, media și telecom, servicii, industria farmaceutică, producători de alimente și băuturi etc. Domeniile-cheie de practică sunt următoarele: (i) drept comercial general; (ii) drept imobiliar, proprietate și registru funciar; (iii) drept administrativ și fiscal; (iv) achiziții publice; (v) dreptul concurenței; (vi) proprietate intelectuală; (vii) asigurări; (viii) dreptul muncii; (ix) dreptul familiei; (x) drept penal; (xi) protecția consumatorului; (xii) măsuri provizorii și conservatorii

Avem o vastă experiență ȋn domeniul dreptului comercial și asistăm societăți romȃnești și străine ȋn toate etapele activității lor, de la ȋnființare la fuziuni, divizări și restructurări.

Oferim soluții integrate, practica noastră intersectȃndu-se cu alte domenii, cum ar fi litigiile comerciale, dreptul fiscal și imobiliar, investițiile financiare.

Principalele domenii ȋn care activăm sunt următoarele:
• procedura de ȋnființare a societăților, cu toate aspectele ce decurg de aici
• administrarea societăților și a operațiunilor curente
• tranzacții naționale și internaționale
• asocieri („joint ventures”)
• fuziuni și achiziții
• preluări și achiziții publice
• restructurări

Avocații noștri au o experiență consistentă ȋn probleme fiscale generate de tranzacții comerciale. Reprezentăm numeroși clienți ȋn investigații fiscale și litigii ȋn fața autorităților competente și a instanțelor administrative.

Principalele noastre arii de practică fiscală includ:
• investigații și litigii fiscale
• fuziuni și achiziții
• asocieri („joint ventures”)
• tranzacții imobiliare publice și private
• reglementarea plăților
• insolvențe și restructurări
• restructurări de datorii

Oferim o gamă largă de servicii instituțiilor financiare (bancare și non-bancare), firmelor de asigurări și leasing și altor companii care se ocupă de intermedieri financiare, atȃt in Romania, cȃt și peste hotare.

Avocații noștri s-au specializat ȋn probleme de drept bancar, financiar, restructurări de datorii, refinanțări, fonduri mutuale și alte servicii financiare. Acest tip de practică se intersectează deseori cu alte domenii, cum ar fi dreptul imobiliar, dreptul fiscal și litigiile.

Principalele arii de practică bancar-financiară pe care le acoperim includ:
• eșalonarea datoriilor
• ȋmprumuturi
• investiții financiare
• finanțarea bunurilor
• finanțarea investițiilor imobiliare
• finanțare de proiecte
• leasing
• recuperarea ȋmprumuturilor și optimizarea investițiilor
• strategii de prevenire a preluărilor nedorite
• restructurarea datoriilor

Echipa noastră a acumulat o experiență considerabilă ȋn toate etapele procedurilor de restructurare și insolvență. Oferim asistență creditorilor, specialiștilor ȋn insolvență și altor părti implicate ȋn astfel de proceduri, folosindu-ne și de experiența din alte domenii, cum ar fi litigiile, dreptul comercial și cel fiscal.

Principalele arii de practică pe care le acoperim includ:
• protejarea drepturilor creditorilor
• protejarea cumpărătorilor și vȃnzătorilor de active ale unor companii aflate ȋn dificultate
• asistarea debitorilor
• dispute legate de reorganizarea companiilor
• reprezentare pe tot parcursul procedurii de insolvență
• consilierea forurilor decizionale ȋn cazuri ȋn care acestea sunt acuzate de management defectuos și de fraudă financiară

Avocații noștri oferă servicii integrate, acoperind toate aspectele legate de tranzacții imobiliare. Echipa noastră asistă clienți de la achiziția inițială la finanțare, dezvoltare, și pȃnă la finalizarea proiectului imobiliar.

Oferim asistență clienților noștri pe toata durata negocierilor cu partenerii de afaceri și cu autoritățile publice care emit autorizațiile și permisele necesare. Munca noastră ȋn acest domeniu se intersectează adeseori cu cea din domeniul fiscal și comercial.

Principalele arii de practică imobiliară pe care le acoperim includ:
• dezvoltări imobiliare și management imobiliar
• finanțarea proiectelor imobiliare
• achiziții/vȃnzări și asocieri („joint ventures”)
• realizarea de rapoarte („due diligence”) pentru achiziții imobiliare
• contracte de construcții și ȋnchiriere
• proiecte ȋn domeniul construcțiilor, autorizații de construcție
• infrastructură, parteneriat public-privat, concesiuni, exproprieri
• carte funciară
• dispute imobiliare

Echipa noastră gestionează proiecte acoperind toate etapele unei relații de muncă, de la ȋnceputul la finalul acesteia. Avem o experiență vastă atȃt ȋn rezolvarea problemelor cotidiene, cȃt și ȋn chestiuni complexe și ȋn litigii de muncă.

Avocații nostri oferă asistență și angajaților și angajatorilor, propunȃndu-le cele mai bune soluții la problemele lor, astfel ȋncȃt să fie protejați de eventualele riscuri ce pot apărea.

Principalele aspecte de care ne ocupăm includ:
• contracte de muncă și ȋncetarea lor
• transferul de angajați
• concedieri și discriminare
• restructurări și reorganizări
• securitate socială
• asistență ȋn probleme generale de dreptul muncii
• litigii de muncă

Oferim asistență juridică ȋn legătură cu ȋncălcarea mărcilor și a brevetelor, contracte de licență, contracte de distribuție, concurență neloială și ajutoare de stat. Avem o experiență solidă ȋn consilierea unui număr mare de clienți din diverse industrii, cum ar fi cea farmaceutică, media, cosmetică, asigurări, producția de alimente, băuturi și alte bunuri de larg consum.

Avocații noștri gestionează orice fel de dispute legate de proprietate intelectuală sau dreptul concurenței. Sunt experimentați ȋn litigii transfrontaliere privind proprietatea intelectuală și obișnuiți să colaboreze strȃns cu echipe internaționale de avocați.

Principalele aspecte de care ne ocupăm includ:
• ȋnregistrarea și exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală
• tranzacții privind licențe și tehnologii, contracte de distribuție, contracte de cercetare și dezvoltare, contracte de sponsorizare și francize
• măsuri ȋmpotriva contrafacerii și publicității mincinoase
• conformitatea cu reglementările privind concurența și investigații legate de respectarea lor
• conformitatea cu reglementările antitrust
• ajutoare de stat
• litigii de proprietate intelectuală și concurență

Avocații noștri

Fiecare caz este important pentru noi. Ne autodepășim și gândim în afara tiparelor.

BACK