str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Sistemul juridic din România și Profesia de Avocat în România


Ce sistem juridic este în România?


România urmează un sistem de drept civil similar cu alte state membre ale UE, caracterizat de coduri scrise care servesc ca principala sursă de drept. Acest lucru diferă de un sistem de ‘common law’, în care jurisprudența reprezintă o sursă semnificativă de drept.

Ce calificări sunt necesare pentru a deveni avocat în România?


Pentru a deveni avocat în România, trebuie să obțineți o diplomă în drept, să promovați examenul de barou și să efectuați un stagiu (‘avocat stagiar’) sub supravegherea unui avocat definitiv. De asemenea, trebuie să fiți admis într-un barou din cadrul U.N.B.R. Profesia de avocat este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonome, în condițiile Legii nr. 51/1995 și ale statutului profesiei. Profesia de avocat poate fi exercitată numai de avocații înscriși în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.).

Pot avocații străini să practice în România?


Avocații străini pot practica în România în anumite condiții, similar cu alte țări membre ale UE. Aceștia trebuie să fie înregistrați la un barou local și să respecte anumite reguli de conduită profesională. Ei pot oferi consultanță juridică privind dreptul din țara lor de origine, dreptul internațional și, într-o anumită măsură, dreptul român.

Cum pot găsi un avocat în România?


Puteți găsi un avocat în România consultând un site-ul unui barou local (de exemplu, Baroul București) sau site-ul U.N.B.R, obținând recomandări de la prieteni sau colegi de afaceri sau verificând clasamentele și recenziile în publicații juridice de încredere. Alegerea unui avocat implică luarea în considerare a factorilor precum experiența, competența, reputația și confortul personal cu aceștia. De asemenea, ar trebui să luați în considerare dacă au experiență specifică în domeniul de drept relevant pentru cazul dumneavoastră.

Ce reprezintă Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R)?


U.N.B.R. este o organizație profesională care reprezintă interesele avocaților. Aceasta are rolul de a coordona activitatea barourilor, de a reprezenta profesia de avocat în relațiile cu autoritățile publice și cu alte persoane juridice, de a apăra drepturile și interesele avocaților, de a veghea la respectarea deontologiei profesiei și de a asigura îndeplinirea obligațiilor profesionale ale avocaților. U.N.B.R. este constituită din reprezentanții delegați ai barourilor, aleși prin vot secret, în adunările generale ale acestora.

Ce tipuri de cazuri gestionează avocații din România?


Avocații din România gestionează o gamă largă de cazuri, inclusiv dispute comerciale, dispute civile, cazuri penale, probleme de drept familial și chestiuni de drept administrativ. Tipul de caz pe care îl gestionează un avocat depinde adesea de domeniul lor de specializare.

Cât costă să angajez un avocat în România?


Costul de angajare a unui avocat în România poate varia în funcție de complexitatea cazului, experiența și reputația avocatului și timpul estimat pentru finalizarea cazului. Unii avocați percep un tarif fix pentru anumite servicii, în timp ce alții percep un tarif orar.

Ce înseamnă 'secretul profesional' în contextul profesiei de avocat?


„Secretul profesional” înseamnă obligația avocatului de a păstra confidențialitatea informațiilor obținute în cadrul exercitării profesiei, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Cum este reglementată relația dintre avocat și client?


Relația dintre avocat și client este reglementată printr-un contract de asistență juridică, în care sunt stipulate drepturile și obligațiile părților, onorariul avocatului și alte aspecte ale relației profesionale.

Ce tipuri de servicii poate oferi un avocat?


Conform Legii nr. 51/1995, un avocat poate oferi o varietate de servicii, inclusiv reprezentarea și asistența părților în fața instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, altor organe jurisdicționale și autorități cu atribuții judiciare, notarilor publici și executorilor judecătorești. De asemenea, poate da consultanță juridică.

Ce înseamnă a oferi consultanță juridică?


A oferi consultanță juridică înseamnă a oferi sfaturi și explicații legale clientului, pentru a-l ajuta să înțeleagă și să navigheze în complexitatea legilor și reglementărilor.

În ce constă reprezentarea și asistența părților în fața instanțelor judecătorești?


Reprezentarea și asistența părților în fața instanțelor judecătorești implică apărarea intereselor clientului în cadrul proceselor judiciare, prezentarea argumentelor și probelor în favoarea clientului și asigurarea respectării drepturilor și intereselor clientului în cadrul procedurilor judiciare.

Cum poate ajuta un avocat în fața organelor de urmărire penală?


Un avocat poate asista și reprezenta clientul în fața organelor de urmărire penală, poate asigura că drepturile clientului sunt respectate în cadrul procedurilor penale, poate contesta probele și poate lucra pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru client.

Ce servicii poate oferi un avocat în relație cu notarii publici și executorii judecătorești?


Un avocat poate asista și reprezenta clientul în fața notarilor publici și executorilor judecătorești, poate ajuta la înțelegerea și completarea documentelor legale, poate negocia și revizui contractele și poate ajuta la rezolvarea oricăror probleme care pot apărea în cursul acestor proceduri.

Avocați specializați în litigii în România


Ce face un avocat specializat în litigii ('avocat specializat in litigii') în România? Care este rolul său?


Un avocat specializat în litigii se ocupă de toate etapele procesului, de la documentare, redactarea actelor, procesul propriu-zis, căi de atac etc. Avocatul reprezintă fie reclamantul, fie pârâtul în fața instanțelor de judecată.

Ce face un avocat specializat în litigii comerciale?


Un avocat specializat în litigii comerciale se ocupă de disputele între profesioniști (comercianți) . Acestea pot include dispute cu alte companii, entități guvernamentale sau grupuri de persoane și pot implica aspecte legate de contracte, parteneriate, tranzacții etc.

Ce face un avocat specializat în protecția consumatorului în litigiile cu băncile?


Un avocat specializat în protecția consumatorului în litigiile cu băncile reprezintă fie băncile, fie consumatorii în astfel de litigii. Aceștia cunosc foarte bine drepturile consumatorilor și legislația bancară.

Cum aleg un avocat specializat în litigii din România?


Alegerea unui bun avocat specializat în litigii implică luarea în considerare a factorilor precum experiența, competența, reputația și confortul personal cu acesta. Ar trebui să verificați, de asemenea, dacă au experiență specifică în domeniul de drept relevant pentru cazul dumneavoastră. Recunoașterea în publicații și organizații de încredere poate fi, de asemenea, un semn pozitiv. Legal500 și Chambers & Partners sunt publicații de încredere care oferă clasamente și informații despre industria juridică din România. A fi recunoscut de aceste publicații este o dovadă puternică a expertizei și reputației unei firme de avocatură sau a unui avocat în domeniul juridic.

Ce înseamnă 'top avocați litigii România'?


‘Top avocați litigii România’ se referă la avocați care sunt foarte apreciați pentru expertiza și experiența lor în gestionarea cazurilor de litigiu.

Cum ajută un avocat specializat în litigii într-o dispută comercială?


Un avocat specializat în litigii poate oferi consultanță juridică, să reprezinte afacerea dumneavoastră în instanță, să negocieze în numele dumneavoastră și să lucreze pentru a rezolva disputa în cel mai favorabil mod posibil pentru afacerea dumneavoastră.

Care este importanța angajării unui avocat specializat în litigii?


Un avocat specializat în litigii are cunoștințe specifice de drept procedural și experiență într-un anumit domeniu de drept, ceea ce poate fi extrem de valoros în furnizarea unei reprezentări eficiente și obținerea celor mai bune rezultate posibile într-o dispută juridică.

Ce face un avocat specializat în rezolvarea disputelor?


Un avocat specializat în rezolvarea disputelor reprezintă clienții în rezolvarea disputelor. Acest lucru poate implica negocierea, medierea, arbitrajul sau litigiul în fața instanțelor de judecată. Rolul avocatului este de a obține cel mai bun rezultat posibil pentru clienții lor.

Ce tipuri de cazuri gestionează avocații specializați în litigii comerciale?


Avocații specializați în litigii comerciale gestionează o gamă largă de dispute legate de afaceri, inclusiv litigii contractuale, dispute între parteneri, raspundere delictuală, neînțelegeri între asociați sau acționari etc.

La ce ar trebui să mă aștept când lucrez cu un avocat specializat în litigii?


Ar trebui să vă așteptați ca avocatul dumneavoastră specializat în litigii să vă ofere comunicare clară și regulată, reprezentare competență și angajament pentru a obține cel mai bun rezultat posibil (obligația de diligență) pentru cazul dumneavoastră.

BACK