str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170
Digitalizare și Transparență Fiscală Combaterea Fraudei Fiscale prin Facturarea Electronică în România.png

Digitalizare și Transparență Fiscală: Combaterea Fraudei Fiscale prin Facturarea Electronică în România

În data de 25 iulie 2023, Consiliul Uniunii Europene a adoptat DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1553, prin care se autorizează România să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA). Această măsură specială se referă la implementarea facturării electronice obligatorii pentru toate tranzacțiile dintre persoanele impozabile stabilite pe teritoriul României, pentru a combate eficient frauda și evaziunea fiscală în domeniul TVA

Beneficiile și Impactul Măsurii

Prin introducerea facturării electronice obligatorii, România anticipează o serie de beneficii semnificative atât pentru autoritățile fiscale, cât și pentru persoanele impozabile. Printre acestea se numără:

  1. Combaterea Fraudei și Evaziunii Fiscale: Facturarea electronică obligatorie permite verificarea automată a coerenței dintre TVA declarată și TVA datorată, facilitând descoperirea rapidă a activităților frauduloase și evitarea pierderilor fiscale.
  2. Simplificarea Procesului de Facturare: Digitalizarea proceselor de facturare reduce sarcina administrativă pentru persoanele impozabile, permițând plăți mai rapide, economii de costuri și o prelucrare mai eficientă a datelor din facturi.
  3. Mediu Concurențial Echitabil: Măsura specială asigură un mediu concurențial echitabil pentru persoanele impozabile, eliminând obligația de raportare a informațiilor privind livrările și prestările interne.

Intrarea în vigoare a măsurii

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1553 a Consiliului autorizează România să introducă facturarea electronică obligatorie pentru tranzacțiile dintre persoanele impozabile în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026. Această măsură specială se dorește a fi un instrument puternic pentru combaterea fraudei și evaziunii fiscale, simplificarea proceselor de facturare și asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru persoanele impozabile.

BACK