str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Legea avocaturii modificată ca efect al Noului Cod Penal

Prin art. 51 pct. 2 din titlul II al Legii nr. 187 din 24.10.2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Noul Cod Penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 747/12.11.2012, au fost aduse modificări art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Spre deosebire de prevederea din art. 39 din Legea nr. 51/1995, în noua reglementare s-a optat pentru excluderea, de principiu, a avocatului de sub incidența art. 175 alin. 2 din Noul Cod Penal. Avocații sunt asimilați funcționarilor publici doar în situația în care, în desfășurarea activității lor, atestă identitatea părților, a conținutului sau a datei unui act.

De asemenea, amenințarea, lovirea sau orice act de violență împotriva unui avocat, se sancționează potrivit dispozițiilor din Noul Cod Penal.

În acest sens, dispozițiile art. 279 din Noul Cod Penal, care incriminează ultrajul judiciar, sunt aplicabile și în cazul faptelor de amenințare, lovire sau alte violențe, vătămare corporală, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ori omor, săvârșite asupra unui avocat sau asupra unui membru de familie al acestuia, atunci când sunt săvârșite în legătură cu exercitarea profesiei avocatului.

BACK