str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Excepţie de neconstituţionalitate admisă privind Legea nr. 165/2013, referitoare la imobilele preluate abuziv în perioada comunistă din România

Prin Decizia nr. 88 din 27.02 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 281 din data de 16.04.2014,  Curtea Constituţională a României a decis că prevederile art. 4, teza a doua, raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 33 nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii.

Excepţia a avut în vedere anumite norme procedurale care prevăd termene speciale de soluţionare a cererilor de restituire începând cu data de 01.01.2014, dar şi a cererilor de chemare în judecată aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor.

Curtea Constituţională a analizat în ce măsură dispoziţiile criticate permit invocarea excepţiei prematurităţii cererii de chemare în judecată, introduse înainte de intrarea în vigoare a legii.

S-a analizat, de asemenea, dacă dispoziţiile art. 4 şi 33 nu stabilesc o condiţie de exercitare a accesului la justiţie, care la momentul introducerii cererii de chemare în judecată nu există.

Asupra acestor probleme, Curtea a considerat că aplicarea retroactivă a termenelor procedurale prevăzute de art. 33 afectează dreptul de acces liber la justiţie al persoanelor îndreptăţite la măsurile consacrate prin legile reparatorii, influenţează rezultatul şi generează un dezavantaj substanţial între părţi.

 

BACK