Kiseleff 55 +40 31 432 6170

Legea insolvenței modificată de Noul Cod Penal și Noul Cod de Procedură Penală

Prin art. 175 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 757 din data de 12.11.2012, partea I şi intrată în vigoare în data de 1 februarie 2014, s-au adus câteva modificări Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei:

  • Efectul suspensiv de executare al deschiderii procedurii nu se aplică în cazul acţiunilor civile exercitate în cadrul unui proces penal. Norma trebuie interpretată în relaţie cu prevederile art. 13-28 din Codul de Procedură Penală privind acţiunea civilă, respectiv  art. 19-28.
  • Înstrăinările efectuate de administratorul judiciar sau de lichidator nu au ca efect încetarea sau inopozabilitatea măsurilor asiguratorii sau preventive specifice instituite în cursul procesului penal.
  • Printre atribuţiile judecătorului sindic este inclusă şi sesizarea organelor de urmărire penală atunci când există date cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, conform tezei a doua din art.11 alin (1) lit.g).
  • Declarația notarială pe proprie răspundere pe care debitorul supus dispozițiilor Legii insolvenței trebuie să o prezinte în documentația prevăzută de art 28. trebuie să cuprindă inexistența unor condamnări anterioare pentru o serie de infracțiuni  contra patrimoniului prin nesocotirea  încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 republicată, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.
  • Nu poate propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anteriori formulării cererilor introductive, este incapabil ori care a fost condamnat, chiar nedefinitiv, pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, republicată.

Noul Cod Penal incriminează o serie de infracţiuni al căror sediu al materiei se regăsea anterior în Legea insolvenţei. Este vorba, în special, de infracţiunile de bancrută simplă (art. 240 noul Cod Penal), bancrută frauduloasă (art. 241 noul Cod Penal) şi gestiune frauduloasă (art. 242 alin. (2) noul Cod Penal).

BACK