str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Incorporarea hotărârilor arbitrale in acte autentice in cazurile prevăzute de lege

Hotărârile arbitrale care transferă/constată un drept real vor fi supuse unei proceduri de verificare de către instanţa de judecată sau de către notarul public.

Legea nr. 206/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 762/13.11.2012, modifică atât dispoziţiile art. 363 din Codul de Procedură Civilă (“CPC”), cât și cele ale art. 603 din Noul Cod de Procedură Civilă (“NCPC”) în ceea ce priveşte ȋncorporarea hotărârilor arbitrale într-un act autentic.

Dispoziţiile privind modificarea art. 603 NCPC au intrat în vigoare la data de 15.02.2013, data intrării în vigoare a NCPC.

În cazul hotărârilor arbitrale prin care se soluționează litigii legate de transferul dreptului de proprietate şi/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanţei judecătoreşti pentru a se obţine o hotărâre judecatorească, ori notarului public pentru a se obține un act autentic notarial.

Conform acestor modificări, se va proceda la înregistrarea în cartea funciara precum şi la transferul dreptului de proprietate şi/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil care face obiectul unei hotărȃri arbitrale numai în urma verificării de către instanță sau de către notarul public, “a respectării condiţiilor, a îndeplinirii procedurilor legale şi după efectuarea plăţii de către părţi a impozitului privind transferul dreptului de proprietate”.

BACK