str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Decizia CJUE referitoare la clauzele abuzive

În data de 17 iulie 2014, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât că dreptul național trebuie să prevadă dreptul debitorilor de a ataca cu apel deciziile instanței de fond prin care este respinsă opoziția la executarea silită, atunci când în contractul de credit este posibil să existe clauze abuzive.

CJUE a fost chemată să se pronunțe pe aplicarea Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii în raport cu referințele din dreptul civil la executarea silită, în cauza C-169/14, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată de o instanță spaniolă în aprilie 2014, în procedura dintre doi cetățeni spanioli și Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), un grup bancar multinațional basc. Acțiunea a fost judecată Curte și a fost  imediat tradusă în limbile franceză, spaniolă și română.

Această decizie completează o altă decizie a CJUE, potrivit căreia instanțele naționale ar trebui să verifice din oficiu dacă există clauze abuzive în contractele de credit care constituie titlu executoriu.

BACK