str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Excepția de neconstituționalitate admisă privind dispozițiile art. 650, alin. (1) din Codul de Procedură Civilă

Prin Decizia nr. 348 din 17.06.2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 529 din data de 16.07.2014, Curtea Constituțională a României a decis că art. 650, alin. (1) din Codul de Procedură Civilă este neconstituțional întrucât prevede un criteriu subiectiv de apreciere din partea creditorului a instanței de executare competente, ceea ce încalcă dreptul debitorului  la un proces echitabil.

Curtea Constituțională a analizat dispozițiile criticate și a constatat că acestea nu întrunesc exigențele de claritate, precizie și previzibilitate, fiind astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor, prevăzut de art. 1, alin. (5) din Constituție. În motivarea deciziei se arată că, deși legea este cea care stabilește instanța competentă, din cauza generalității sale, textul art. 650 alin. (1) din Codul de Procedură Civilă lasă o marjă largă de apreciere creditorului, care, în mod indirect, este cel care stabilește instanța de executare prin alegerea executorului judecătoresc. Astfel acesta se substituie  legiuitorului, ceea ce contravine principiului constituțional prevăzut de art. 126, alin. (2) din Constituție.

De asemenea, Curtea a reținut că deficiențele în reglementarea art. 650, alin. (1) din Codul de Procedură Civilă sunt de natură să încalce și dispozițiile art. 21, alin. (3) și ale art. 126, alin. (2) din Constituție, precum și ale art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

BACK