Kiseleff 55 +40 31 432 6170

Poziția Curții Constituționale privind schimbările din Codul Penal (II)

Prin Decizia nr.3 din 15 ianuarie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 71 în 29 ianuarie 2014, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.2 și art.II pct.5 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și a respins obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.5 și art.II pct.3.

Potrivit art. II pct. 5, în cazul săvârșirii infracțiunilor prin care s-a produs un prejudiciu evaluabil în bani, dacă până la anunțarea definitivă a hotărârii de condamnare învinuitul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru faptă săvârșită se reduc la jumătate.
Prevederile celor două articole din lege, caracterizate printr-o tehnică legislativă inadecvată, nu întrunesc exigențele de claritate, precizie și previzibilitate și sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor, prevăzut de art.1 alin.(5) din Constituție.

Totodată, potrivit art. I pct. 5 din aceeași lege, sunt exceptați de la dispozițiile art.147 Cod Penal Președintele României, deputații și senatorii, precum și persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul unei profesii liberale, în baza unei legi speciale și care nu sunt finanțați de la bugetul de stat, aceștia răspunzând penal, civil sau administrativ în conformitate cu dispozițiile legilor speciale în baza cărora își desfășoară activitatea, precum și cu dispozițiile dreptului comun.

Cu privire la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.5 și art.II pct.3 din lege, pentru modificarea și completarea unor acte normative, Curtea a constatat că prin Decizia nr.2 din 15 ianuarie 2014, a admis criticile de neconstituționalitate și a reținut că dispozițiile menționate contravin prevederilor art.1 alin.(3) și (5), art.11 alin.(1) și ale art.16 alin.(1) și (2) din Constituție.

BACK