str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Norme speciale pentru vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan

Prin Legea nr.17 din 07.03.2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 178/12.03.2014, au fost instituite reguli speciale imperative privind vânzarea şi cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan.

Legea va intra în vigoare în data de 11.04.2014, iar principalele prevederi din actul vizează:

  • Instituirea formei autentice pentru antecontractele de vânzare a terenurilor situate în extravilan.
  • Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate formulată în baza unei hotărâri judecătoreşti care ține loc de contract de vânzare se respinge dacă nu sunt îndeplinite condițiile speciale pevăzute de Legea nr. 17/2014.
  • Se instituie o procedură specială pentru exercitarea dreptului de preempțiune, derogatorie de la regulile prevăzute în Codul civil, care se aplică în situațiile în care beneficiari ai dreptului de preempțiune sunt coproprietarii, arendaşii, proprietarii vecini şi statul roman, prin Agenția Domeniilor Statului. Se instituie şi un mecanism de control al aplicării acestei proceduri, concretizat printr-un  aviz al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau al structurilor teritoriale ale acestuia, după caz.
  • Avizul este necesar atât la momentul autentificării contractului la notar, cât şi în fața instanței de judecată investită cu o cerere de pronunțare a unei hotarâri care să țină loc de contract.
  • Ofertele de vânzare a terenurilor situate în extravilan trebuie publicate pe site-ul Ministerului şi al structurilor teritoriale ale acestuia, după caz.
  • Sancțiunea înstrăinării terenurilor situate în extravilan, fără obținerea avizelor prevazute de Legea nr. 17/2014, in plan civil este sancționată cu nulitatea absolută a contractului astfel încheiat.
  • Se instituie şi răspunderea contravențională pentru nerespectarea drepturilor de preempțiune vizate de art. 4 precum şi pentru încheierea de contracte fără avizele prevăzute de lege, constând în amendă.
  • Conform art. 20 alin. 2, dipozițiile legii nu se aplică înstrăinărilor între rude pâna la gradul al treilea inclusiv.
BACK