str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

În Monitorul Oficial a fost publicată noua lege a parteneriatului public-privat, ce va intra în vigoare în data de 25 decembrie 2016.

Legea nr. 233/2016 a parteneriatului public-privat își propune să fie un cadru legal care să promoveze realizarea de proiecte publice prin cooperarea dintre autorități sau instituții publice și investitori privați. Astfel, în temeiul noii legi a parteneriatului public-privat:

  • obiectul parteneriatului public-privat îl reprezintă realizarea, reabilitarea sau extinderea de bunuri destinate prestării și/sau operării unui serviciu public, prin cooperarea dintre partenerul public și cel privat în vederea realizării proiectului și obținerii de profit de către partenerul privat;
  • proiectul este finanțat din fonduri private, dar poate fi finanțat și prin punerea în comun de fonduri publice și private;
  • riscurile sunt distribuite între partenerul public și cel privat, în funcție de capacitatea fiecăruia de a evalua, gestiona și controla riscul respectiv;
  • implementarea proiectului se realizează prin intermediul unei societăți de proiect, ce poate avea capital deținut integral de partenerul privat, caz în care parteneriatul public-privat este contractual, sau poate fi constituită de către partenerul public și cel privat împreună, caz în care parteneriatul public-privat este unul instituțional;
  • proiectul în regim de parteneriat public-privat este demarat la inițiativa partenerului public, care realizează în acest sens un studiu de fundamentare;
  • ulterior realizării studiului de fundamentare, se efectuează procedura de atribuire a proiectului, care în funcție de obiectul contractului de parteneriat public-privat și de modalitatea de alocare a riscurilor, poate fi conformă fie prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fie Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, fie Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
  • de asemenea, este reglementat conținutul contractului de parteneriat public-privat, precum și modalitățile de modificare și încetare ale acestuia.
BACK