str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Modificarea Legii nr. 50/1991 cu privire la construcţiile cu caracter special

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost modificată şi completată în data de 15.07.2016, prin Legea nr. 148/2016, introducând prevederi noi cu privire la construcţiile cu caracter special, cum ar fi:

  • lucrările de construcţie cu caracter special, realizate în baza tratatelor la care România este parte, se reglementează potrivit aranjamentelor cuprinse în acele tratate, cu condiţia ca documentaţia tehnică să fie avizată potrivit legislaţiei în vigoare;
  • certificatul de urbanism pentru construcţiile cu caracter special se emite de instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
BACK