str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Recurs în interesul legii privind caracterul subsidiar al afişării procesului-verbal de contravenţie

Prin Decizia ÎCCJ nr. 10 din 10 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 450 din 23 iulie 2013, s-a admis recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Curtea a decis că modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată, prin afişare la domiciliul său sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poştă, cu aviz de primire.

Cerinţa comunicării procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată este îndeplinită şi în situaţia refuzului expres al primirii corespondenţei, consemnat în procesul-verbal încheiat de funcţionarul poştal.

BACK