str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Modificări ale Legii nr. 31/1990 in materia fuziunii şi divizării

Legea nr. 193/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 736/31.10.2012 prevede alternative privind întocmirea raportului de evaluare a bunurilor aportate în cazul societăţilor comerciale supuse unei proceduri de fuziune/divizare, precum şi cu privire la publicarea proiectului de fuziune/divizare. Principalele modificări aduse de noul act normativ sunt: în cazul în care proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinării unui expert […]

BACK