str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Eliminarea impozitului pe venitul din transferul drepturilor reale

Modificările aduse art. 111 din Codul Fiscal, care reglementează modalitatea de stabilire a impozitului aplicabil în cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia au intrat în vigoare la 01.02.2017.

Potrivit noii reglementari:

  • sunt scutite de la plata impozitului, veniturile obținute din tranzacții (transfer de proprietate sau un dezmembrământ al acestuia asupra unui imobil) a căror valoare nu depășește 450.000 RON.
  • pentru tranzacțiile care depășesc pragul menționat, impozitul este calculat prin aplicarea unei cote de 3% la diferența dintre valoarea tranzacției și suma prag neimpozabilă.
BACK