str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170
Law-infrastructure-of-electronic-communications

Preşedintele României a promulgat legea care facilitează construcţia de “autostrăzi digitale”

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costurilor instalării reţelelor de comunicaţii electronice, este menită să simplifice procedura de creare a unei infrastructuri de comunicare electronică. Astfel, in temeiul noului act normativ care a fost promulgat astăzi:

  • Preşedintele ANCOM este împuternicit să emită o decizie, în termen de maxim 9 luni de la intrarea în vigoare a legii, stabilind tarifele maximale care pot fi percepute furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pentru accesul pe imobilele proprietate publică;
  • ANCOM va stabili tarifele maxime, pe baza unei metodologii detaliate, iar aceste tarife vor avea un caracter orientativ pentru negocierea preţurilor pentru accesul pe imobile proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
  • a fost eliminată obligația obţinerii unei noi autorizaţii de construire pentru înlocuirea sau adăugarea de echipamente ale reţelelor de comunicaţii electronice, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere;
  • a fost eliminată obligația încheierii contractelor de acces în formă autentică, simplificându-se astfel procesul de obţinere a autorizaţiilor de construire, incluzând şi posibilitatea dobândirii dreptului de acces în baza unor contracte de închiriere;
  • a fost eliminată interdicţia legală referitoare la executarea unor lucrări pe pajişti permanente, cu privire la instalarea de elemente de infrastructură fizică subterane sau supraterane;
  • procedurile de obţinere a certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire pentru executarea de lucrări de construcţii reţelele de comunicaţii electronice au fost simplificate.
BACK