str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Excepția de neconstituționalitate admisă privind dispozițiile art. 650, alin. (1) din Codul de Procedură Civilă

Prin Decizia nr. 348 din 17.06.2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 529 din data de 16.07.2014, Curtea Constituțională a României a decis că art. 650, alin. (1) din Codul de Procedură Civilă este neconstituțional întrucât prevede un criteriu subiectiv de apreciere din partea creditorului a instanței de executare competente, ceea ce încalcă dreptul debitorului  la […]

Decizia CJUE referitoare la clauzele abuzive

În data de 17 iulie 2014, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât că dreptul național trebuie să prevadă dreptul debitorilor de a ataca cu apel deciziile instanței de fond prin care este respinsă opoziția la executarea silită, atunci când în contractul de credit este posibil să existe clauze abuzive. CJUE a fost […]

Excepţie de neconstituţionalitate admisă privind Legea nr. 165/2013, referitoare la imobilele preluate abuziv în perioada comunistă din România

Prin Decizia nr. 88 din 27.02 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 281 din data de 16.04.2014,  Curtea Constituţională a României a decis că prevederile art. 4, teza a doua, raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 33 nu se aplică şi cauzelor […]

“Taxa de primă înmatriculare” devine timbrul de mediu

“Taxa de primă înmatriculare” a fost înlocuită cu timbrul de mediu. Acesta se plăteşte, de asemenea, o singura dată, în principal la înmatricularea vehicului în evidenţele autorităţii competente din România de către primul proprietar al acestuia din România. Ordonanta de urgenţă nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule a fost publicată în Monitorul Oficial […]

Modificări ale Legii nr. 31/1990 in materia fuziunii şi divizării

Legea nr. 193/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 736/31.10.2012 prevede alternative privind întocmirea raportului de evaluare a bunurilor aportate în cazul societăţilor comerciale supuse unei proceduri de fuziune/divizare, precum şi cu privire la publicarea proiectului de fuziune/divizare. Principalele modificări aduse de noul act normativ sunt: în cazul în care proiectul de fuziune sau divizare a […]

Incorporarea hotărârilor arbitrale in acte autentice in cazurile prevăzute de lege

Hotărârile arbitrale care transferă/constată un drept real vor fi supuse unei proceduri de verificare de către instanţa de judecată sau de către notarul public. Legea nr. 206/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 762/13.11.2012, modifică atât dispoziţiile art. 363 din Codul de Procedură Civilă (“CPC”), cât și cele ale art. 603 din Noul Cod de Procedură […]

Principalele modificări aduse de Noul Cod de Procedură Civilă

Noul Cod de Procedură Civilă a intrat ȋn vigoare pe 15 februarie 2013.  Acesta a păstrat multe dintre  instituțiile traditionale, dar le-a modernizat semnificativ, introducȃnd și o serie de institutii/proceduri noi. Scopul urmărit este o mai bună respectare a drepturilor părților, ȋntărirea disciplinei ȋn cadrul procedurii de judecată, precum şi desfășurarea procesului pe o durată de timp […]

BACK