Kiseleff 55 +40 31 432 6170

Excepţie de neconstituţionalitate admisă privind Legea nr. 165/2013, referitoare la imobilele preluate abuziv în perioada comunistă din România

Prin Decizia nr. 88 din 27.02 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 281 din data de 16.04.2014,  Curtea Constituţională a României a decis că prevederile art. 4, teza a doua, raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 33 nu se aplică şi cauzelor […]

“Taxa de primă înmatriculare” devine timbrul de mediu

“Taxa de primă înmatriculare” a fost înlocuită cu timbrul de mediu. Acesta se plăteşte, de asemenea, o singura dată, în principal la înmatricularea vehicului în evidenţele autorităţii competente din România de către primul proprietar al acestuia din România. Ordonanta de urgenţă nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule a fost publicată în Monitorul Oficial […]

Modificări ale Legii nr. 31/1990 in materia fuziunii şi divizării

Legea nr. 193/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 736/31.10.2012 prevede alternative privind întocmirea raportului de evaluare a bunurilor aportate în cazul societăţilor comerciale supuse unei proceduri de fuziune/divizare, precum şi cu privire la publicarea proiectului de fuziune/divizare. Principalele modificări aduse de noul act normativ sunt: în cazul în care proiectul de fuziune sau divizare a […]

Incorporarea hotărârilor arbitrale in acte autentice in cazurile prevăzute de lege

Hotărârile arbitrale care transferă/constată un drept real vor fi supuse unei proceduri de verificare de către instanţa de judecată sau de către notarul public. Legea nr. 206/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 762/13.11.2012, modifică atât dispoziţiile art. 363 din Codul de Procedură Civilă (“CPC”), cât și cele ale art. 603 din Noul Cod de Procedură […]

Principalele modificări aduse de Noul Cod de Procedură Civilă

Noul Cod de Procedură Civilă a intrat ȋn vigoare pe 15 februarie 2013.  Acesta a păstrat multe dintre  instituțiile traditionale, dar le-a modernizat semnificativ, introducȃnd și o serie de institutii/proceduri noi. Scopul urmărit este o mai bună respectare a drepturilor părților, ȋntărirea disciplinei ȋn cadrul procedurii de judecată, precum şi desfășurarea procesului pe o durată de timp […]

BACK