str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

În Monitorul Oficial a fost publicată noua lege a parteneriatului public-privat, ce va intra în vigoare în data de 25 decembrie 2016.

Legea nr. 233/2016 a parteneriatului public-privat își propune să fie un cadru legal care să promoveze realizarea de proiecte publice prin cooperarea dintre autorități sau instituții publice și investitori privați. Astfel, în temeiul noii legi a parteneriatului public-privat: obiectul parteneriatului public-privat îl reprezintă realizarea, reabilitarea sau extinderea de bunuri destinate prestării și/sau operării unui serviciu public, prin cooperarea dintre partenerul […]

Modificarea Legii nr. 50/1991 cu privire la construcţiile cu caracter special

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost modificată şi completată în data de 15.07.2016, prin Legea nr. 148/2016, introducând prevederi noi cu privire la construcţiile cu caracter special, cum ar fi: lucrările de construcţie cu caracter special, realizate în baza tratatelor la care România este parte, se reglementează potrivit aranjamentelor cuprinse în acele tratate, cu condiţia […]

Law-infrastructure-of-electronic-communications

Preşedintele României a promulgat legea care facilitează construcţia de “autostrăzi digitale”

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costurilor instalării reţelelor de comunicaţii electronice, este menită să simplifice procedura de creare a unei infrastructuri de comunicare electronică. Astfel, in temeiul noului act normativ care a fost promulgat astăzi: Preşedintele ANCOM este împuternicit să emită o decizie, în termen […]

Excepția de neconstituționalitate admisă privind dispozițiile art. 650, alin. (1) din Codul de Procedură Civilă

Prin Decizia nr. 348 din 17.06.2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 529 din data de 16.07.2014, Curtea Constituțională a României a decis că art. 650, alin. (1) din Codul de Procedură Civilă este neconstituțional întrucât prevede un criteriu subiectiv de apreciere din partea creditorului a instanței de executare competente, ceea ce încalcă dreptul debitorului  la un proces echitabil. Curtea Constituțională […]

Decizia CJUE referitoare la clauzele abuzive

În data de 17 iulie 2014, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât că dreptul național trebuie să prevadă dreptul debitorilor de a ataca cu apel deciziile instanței de fond prin care este respinsă opoziția la executarea silită, atunci când în contractul de credit este posibil să existe clauze abuzive. CJUE a fost chemată să se pronunțe pe […]

Excepţie de neconstituţionalitate admisă privind Legea nr. 165/2013, referitoare la imobilele preluate abuziv în perioada comunistă din România

Prin Decizia nr. 88 din 27.02 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 281 din data de 16.04.2014,  Curtea Constituţională a României a decis că prevederile art. 4, teza a doua, raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 33 nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate […]

Legea insolvenței modificată de Noul Cod Penal și Noul Cod de Procedură Penală

Prin art. 175 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 757 din data de 12.11.2012, partea I şi intrată în vigoare în data de 1 februarie 2014, s-au adus câteva modificări Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei: Efectul suspensiv de executare al deschiderii procedurii nu se aplică în […]

Curtea Constituţională respinge noul Cod al Insolvenţei

La data de 25.10.2013 a intrat ȋn vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, publicată ȋn Monitorul Oficial cu numărul 620 din data de 4 octombrie 2013. Acest act normativ a abrogat expres Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Legea nr. 381/2009 pentru introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc, Ordonanţa […]

“Taxa de primă înmatriculare” devine timbrul de mediu

“Taxa de primă înmatriculare” a fost înlocuită cu timbrul de mediu. Acesta se plăteşte, de asemenea, o singura dată, în principal la înmatricularea vehicului în evidenţele autorităţii competente din România de către primul proprietar al acestuia din România. Ordonanta de urgenţă nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 119/04.03.2013 şi a intrat […]

BACK