str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Modificarea Legii nr. 50/1991 cu privire la construcţiile cu caracter special

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost modificată şi completată în data de 15.07.2016, prin Legea nr. 148/2016, introducând prevederi noi cu privire la construcţiile cu caracter special, cum ar fi: lucrările de construcţie cu caracter special, realizate în baza tratatelor la care România este parte, se reglementează potrivit aranjamentelor cuprinse în acele tratate, cu condiţia […]

BACK