str. Matei Milo nr. 6 +40 31 432 6170

Dragne & Asociații prezentă în cadrul seminarului cu tema „Semnătura electronică. stadiul actual al reglementării și implementării în practica bancară românească și europeană”, București, 2018

Vineri, 29 iunie 2018, începând cu ora 13.30, Dragne & Asociații a fost prezentă prin Senior Associates, Georgiana Dragomiroiu și Mihail Moisescu, în cadrul Seminarului cu tema „Semnătura electronică. Stadiul actual al reglementării și implementării în practica bancară românească și europeană”, unde au vorbit despre SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ÎN LUMINA REGULAMENTULUI NR. 910/2014 (“REGULAMENTUL eIDAS”)

“Semnătura electronică reprezintă date în formă electronică care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare, fiind utilizate de semnatar pentru a semna.”

Regulamentul eIDAS reprezintă o etapă semnificativă în materializarea unei pieţe europene digitale unice şi dinamice care să permită creşterea tranzacţiilor digitale între statele membre în temeiul unui cadru legislativ comun.

Astfel, toate serviciile de încredere calificate sunt recunoscute ca având aceeaşi valoare în oricare stat membru UE. În acest sens, fiecare stat membru înscrie într-o listă de încredere comună la nivelul UE prestatorii de servicii de încredere calificaţi şi serviciile de încredere calificate prestate de aceştia denumită TRUST SERVICES, pusă la dispoziția publicului la adresa oficială a Comisiei Europene https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

Evenimentul a fost organizat de Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar.

BACK